Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://winotoskanii.pl, prowadzonym przez Toscana sp. z o.o., Garbary 6, Gorzów Wielkopolski 66-400, NIP: 599 31 74 741, REGON: 361244604. Kapitał zakładowy wynosi: 5000. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, pod numerem KRS 0000552929.

I. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

II. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Toscana sp. z o.o..
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.
Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za środki porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

Charakter i Proces Sprzedaży oraz Dostawy:

 • Sklep prowadzi sprzedaż produktów spożywczych oraz napojów alkoholowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Pomimo realizacji transakcji online, formalna sprzedaż alkoholu dokonywana jest w fizycznym miejscu wskazanym w zezwoleniu nr. I/B/24/2017 z dnia 04.V.2017 r., zgodnie z przepisami prawa.
 • Klient akceptując regulamin jednocześnie upoważnia kuriera do odbioru zakupionych towarów z fizycznego punktu sprzedaży. Wydanie zakupionego alkoholu odbywa się w fizycznym miejscu posiadającym zezwolenie na sprzedaż alkoholu, gdzie upoważniony kurier, działając w imieniu Klienta, odbiera zamówienie.

Procedury Weryfikacji Wieku i Stanu Trzeźwości:

 • Klient składając zamówienie zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji dotyczących swojego wieku.
 • Klient, który nie ukończył wymaganego ustawowo wieku do zakupu napojów alkoholowych nie może dokonywać zakupów w sklepie.
 • W przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub niepełnoletności Klienta, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia oraz zastosowania odpowiednich procedur zgłoszeniowych.
 • Sklep zaznacza, że sprzedaż alkoholu odbywa się z poszanowaniem przepisów prawa, a wszelkie próby wprowadzenia w błąd co do wieku lub stanu trzeźwości klienta są surowo zabronione.
 • Klient akceptując regulamin potwierdza zrozumienie i akceptację procedur weryfikacyjnych związanych z wiekiem i stanem trzeźwości, mających na celu przestrzeganie przepisów prawa oraz odpowiedzialne korzystanie z usług sklepu.

III. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

IV. Dostawa

W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terenie kraju za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu: koszty wysyłki.
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: WinoToskanii, Garbary 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w godzinach 09:00-19:00.

V. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. W zależności od wybranego sposobu dostawy, zamawiający jest zobowiązany uiścić płatność gotówką kurierowi. Przy odbiorze przesyłki od kuriera klient zobowiązany jest mieć przygotowaną odliczoną kwotę do zapłaty (łączny koszt zamówionych produktów i dostawy) - kurier może nie mieć możliwości wydania reszty. Obecnie nie ma możliwości opłacenia Zamówienia przy odbiorze kartą płatniczą.
 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Klient jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Zamówienie nie zostanie opłacone w ww. terminie zostanie ono anulowane.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie. Klient jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia w ciągu 7 dni od chwili kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Zamówienie nie zostanie opłacone w ww. terminie zostanie ono anulowane.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności: sposoby płatności i prowizje.

VI. Promocje

 • Dla każdego zamówienia powyżej 300 PLN nie zostaje naliczona opłata za wysyłkę kurierem.

VII. Program lojalnościowy

 • Program lojalnościowy organizuje firma: Toscana spółka z o.o., Garbary 6, 66-400, Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993174741, zwana dalej WinoToskanii.
 • Program jest przeznaczony dla zarejestrowanych klientów sklepu WinoToskanii.
 • Rejestrując się w sklepie i akceptując regulamin, klient automatycznie bierze udział w programie lojalnościowym.
 • Klienci biorący udział w programie lojalnościowym zdobywają punkty za zrobione zakupy w sklepie.
 • Punkty gromadzone są na koncie klienta utworzonym w sklepie WinoToskanii.
 • Zebrane punkty można wymienić na rabaty jednorazowe.
 • Rabaty przyznawane są: 10% za 250 punktów.
 • Punkty nie są wymieniane na gotówkę lub towary dostępne w sklepie.
 • Informacje o rabatach dostępne są na stronie podczas składania zamówienia po zalogowaniu się.
 • Rabaty odsłaniają się po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów.
 • Punkty naliczane są najpóźniej w ciągu 24h po wysłaniu zamówienia, dodaniu opinii o produkcie lub zapisaniu się do newslettera.
 • Każde wydane 10 złotych, to 1 punkt. W niektórych przypadkach ilosć punktów za zakupiony towar może się różnić. Dokładna ilośc punktów za każdy towar podawana jest na karcie towaru.
 • Jeśli klient posiada punkty na kilku kontach w sklepie WinoToskanii, jego punkty nie sumują się.
 • Rabat naliczany jest od wartości towarów w koszyku.
 • Rabaty uzyskane w programie lojalnościowym nie łączą się z innymi kodami rabatowymi udostępnianymi przez sklep WinoToskanii.
 • Sklep WinoToskanii zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz do zakończenia programu bez podania przyczyny jego zawieszenia. Dodatkowo sklep poinformuje o tym uczestników programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
 • Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin sklepu WinoToskanii.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdują się na stronie: odstąpienie od umowy.

IX. Zastrzeżenie własności rzeczy

Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

X. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

XI. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Reklamacje można składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@winotoskanii.pl
 • na piśmie na adres: Toscana spółka z o.o, Garbary 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: +48 664 131 704

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem przedsiębiorców jednoosobowych korzystających z niektórych praw konsumentów) nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: 8:00-16:00

XII. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

XIII. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

XV. Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.winotoskanii.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Toscana sp. z o.o.

XVI. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

pixel